Frakt 49kr Alltid fri frakt över 500 kr
Den Röda Ballongen AB

Terms & Conditions


Vår returpolicy kortfattat

 • Du har 14 dagar på dig att returnera en order efter att du mottagit den.
 • Om du ändrar dig, eller om varan du tagit emot inte lever upp till dina förväntningar, vill vi att du kontaktar oss innan du returnerar din vara.
 • Du står du för returkostnaden, om inget annat överenskommits med oss.
 • OBS särskilda regler kan gälla vid specialtillverkade varor, hygienprodukter samt andra varor.
 • Vid frågor vill vi gärna att du kontaktar oss

Nedan följer vår returpolicy i sin helhet.

Instruktioner för att returnera varor

 • Om du vill returnera en vara, mejla oss på hello@denrodaballongen.se i mailet ska ditt namn, din adress, e-postadress, ordernummer samt vilka varor som returen gäller för stå med.
 • Inom 14 dagar från att du kontaktat oss vill vi att du skickar varorna som ska returneras.
 • Tänk på att det är du som ansvarar om paketet eventuellt skadas under frakt. Vår rekommendation är att du skickar varan/varorna väl förpackade, samt i gott skick och i sin ursprungliga förpackning.
 • Om du har möjlighet så skicka spårningsnummer för returen.
 • Använd "RETURNED GOODS" om du returnerar en vara som ska fraktas internationellt, märk paketet VÄL med RETURNED GOODS för att undvika tullavgifter. Vi ansvarar inte för eventuella tullavgifter på försändelsen.
 • Återbetalningen kommer att ske om inget annat har överenskommit med oss, vi kommer att använda samma betalningssätt som användes för att betala din vara med.
 • Om produkten/förpackningen är skadad så förbehåller vi oss rätten att dra av värdeminskningen från summan vi återbetalar till dig.

Alla frågor: hello@denrodaballongen.se

Allmänna villkor för Den Röda Ballongens WEBSHOP www.denrodaballongen.se

Tusen tack för att du visar ditt intresse för våra produkter och handlar och stödjer vår butik. För din trygghet så följer vi konsumentköplagen och distansavtalslagen.

Allmänna Villkor

Dessa allmänna villkor gäller om du lägger en order från Den Röda Ballongens webshop www.denrodaballongen.se

Personuppgiftspolicy

Din personliga integritet är viktig för oss på Den Röda Ballongen. När du lämnar dina personuppgifter till oss vill vi att du ska kunna känna dig helt trygg. Hos Den Röda Ballongen behandlas dessa i enlighet med gällande GDPR lagstiftning. All personlig information som du lämnar till oss används bara inom företaget för att kunna ge dig bra service vid dina återkommande köp. Den kan också användas av oss för att skicka dig specialerbjudanden från Den Röda Ballongen. Vi värdesätter din tillit till oss och är glada över att ha dig som kund och därför respekterar vi självklart din personliga integritet. De uppgifter som vi lagrar i vår kunddatabas är för- och efternamn, ev. företag, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi garanterar att ingen obehörig tar del av dina personuppgifter. Personuppgifterna lämnar aldrig företaget. Vi lånar inte ut, hyr ut, leasar ut eller säljer några personuppgifter till andra företag eller privatpersoner. Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Genom att acceptera de allmänna villkoren så har du läst och förstår vår personuppgiftspolicy.

Genom att acceptera de allmänna villkoren: är du minst 18 år eller att du har din förmyndares tillstånd. Du som kund: - ansvarar för alla köp som görs med dina inloggningsuppgifter. Se därför till att du håller dina inloggningsuppgifter hemliga och att ingen annan kommer åt dem utan ditt tillstånd. Meddela oss om du misstänker att någon har fått tag på dina inloggningsuppgifter utan ditt tillstånd.

Ordrar m.m.

När du tar emot en orderbekräftelse från oss betyder det att din order har accepterat och att du ingår ett köpavtal. Vi rekommenderar

 1. Spara din orderbekräftelsen för eventuell framtida kontakt med oss.
 2. Vi kan neka en order av olika anledningar, exempelvis om du lämnar felaktiga personuppgifter och/eller dras med skulder sedan tidigare.
 3. Du kan ångra din order till dess att vi har bekräftat den. Vi kommer sedan att återbetala eventuella utgifter som du, ditt konto- eller kreditkortsföretag har utfärdat för ordern.
 4. Vi kan annullera en order om de beställda produkterna är slutsålda. Vi kommer sedan att återbetala eventuella utgifter och meddela dig om likvärdiga produkter om sådana finns tillgängliga.

Alla beställda produkter förblir vår egendom till dess att vi har mottagit fullständig betalning för dem.

Priser, avgifter m.m.

De priser som finns angivna på Den Röda Ballongens webshop gäller för ordrar som har lagts på www.denrodaballongen.se. Priser gäller valutan som anges på webbplatsen och innefattar moms där det anges. Om inget annat anges på Webbplatsen ingår inte betalnings- eller fraktkostnader och för din order. Lokala avgifter som valutaväxlingsavgifter, kredit- eller kontokortsavgifter, moms, tullavgifter, kan du komma att ansvara för.

Erbjudanden, kampanjer eller reor

Vid särskilda tillfällen kan www.denrodaballongen.se, för vissa produkter - erbjuda bättre villkor än de som anges i de Allmänna villkoren, exempelvis kostnadsfria returer, förlängd ångerrätt, Detta gäller t ex bättre villkor under en begränsad tid, till dess att de specifika produkterna tagit/sålts slut, dessa villkor kan annulleras av oss när som helst, och i så fall gäller dessa Allmänna villkor utan ändringar.

Packning, frakt och leverans av din order.

För produkter som finns i lager levereras enligt de allmänna villkor som vi har angående packning, frakt och leverans vi har på www.denrodaballongen.se Ordrar som inkommit innan klockan 14:00 packas och skickas samma dag till vårt fraktombud. Vid större orderingång kan denna tid förlängas.

Den uppskattade leveranstiden gäller utifrån det lagerstatus, fraktombud leveransavtal, samt tid ordern lades. Vid händelse av förseningar informerar vi dig och fortsätter att övervaka din order. Du kan annullera din order om din leverans försenas i mer än 30 dagar och förseningen inte har uppstått på grund av dig.

Beroende på den fraktmetod du valt kan du behöva hämta ordern från ett specifikt utlämningsställe. Du måste göra det inom tiden som anges på leveransavin. Om du inte hämtar ordern i tid kan en förseningsavgift tas ut från dig och ordern kan skickas tillbaka till oss på din bekostnad. Vi kan även annullera ordern om du inte hämtar den i tid.

Ångerrätt

Du har rätt att ångra din order genom att meddela oss detta inom 14 dagar från det att du tog emot dina produkter. Du måste sedan skicka ett ångermeddelande till oss med ditt namn, din adress och e-postadress, ditt ordernummer och en lista över de produkter som omfattas. maila till oss på hello@denrodaballongen.se Sedan måste du omedelbart och inom 14 dagar från det att du skickade ångermeddelandet returnera produkterna till oss på egen bekostnad. Du ansvarar för skicket på produkterna under leveransen tillbaka till oss, därför rekommenderar vi dig att skicka dem väl emballerade, i gott skick och i den ursprungliga lådan och/eller förpackningen.

När du ångrar en order återbetalar vi det pris som du har betalat för produkterna du returnerar, inklusive fraktkostnader för standardleverans till dig (d.v.s. den billigaste fraktmetoden; du får ingen återbetalning för extra utgifter om du valde expressleverans eller liknande). Av den summa som återbetalas kan vi dock dra pengar för produkternas värdesnedsättning om sådan har uppstått på grund av att din hantering varit för slitsam i förhållande till vad som krävs för att avgöra produkternas funktion eller karaktäristiska drag. Vidare ersätts bara fraktkostnader om de returnerade produkterna utgör en hel order, alltså återbetalas de inte om du bara returnerar delar av en order. Vi utfärdar återbetalningen så fort som möjligt och inom 14 dagar från det att vi mottagit ditt ångermeddelande. Vi kommer dock att hålla på återbetalningen till dess att vi har tagit emot de returnerade produkterna eller bevis på att de har skickats till oss (i form av ett leveranscertifikat). Återbetalningen betalas ut med samma betalningsmetod som du använde för att betala de returnerade produkterna om inget annat har avtalats.

Din ångerrätt gäller inte för kontrakt som:

 • gäller en tjänst som har utförts helt, om du när du lade din order godkände utförandet av tjänsten och fastslog att du inte skulle ha någon ångerrätt efter tjänstens utförande
 • gäller varor eller en tjänst vars pris beror på svängningar i marknaden som vi inte kan kontrollera och vilka kan inträffa under perioden mellan det att du mottagit produkten vars köp du vill häva och tidpunkten då vi blivit meddelade att du vill häva köpet
 • gäller varor som har tillverkats efter dina instruktioner eller som på annat vis är skräddarsydda till dig
 • gäller varor som snabbt faller i värde eller har ett utgångsdatum
 • gäller varor med brutet emballage som inte lämpar sig för retur på grund av hälso- eller hygienskäl, och emballaget har brutits av dig
 • gäller varor som, efter leveransen, av sin natur är sådana att de inte kan separeras från andra artiklar som de har blandats med
 • gäller förseglade ljud- eller videoinspelningar eller förseglad datorprogramvara och förseglingen har brutits av dig
 • gäller individuella exemplar av en tidning eller tidsskrift
 • gäller digitalt innehåll som levereras på annat sätt än fysiska media, om du har godkänt leverans på sådant vis och fastslagit att du avsäger dig din ångerrätt
 • gäller kulturella evenemang, sportevenemang eller liknande underhållningsaktivitet, mattjänst, catering eller liknande tjänst, boende, transport av varor eller uthyrning av transportmedel, där vi tillhandahåller tjänsten på en specifik dag eller under en specifik period.

Garanti och klagomål

Vissa av våra produkter kan omfattas av garantier. Information om sådana garantier lämnas på Webbplatsen eller i dessa Allmänna villkor. Orderbekräftelsen är ett garantibevis. Våra garantier omfattar endast tillverkningsfel och därmed inga fel som uppstått i samband med individuella ändringar av produkternas funktion eller utseende efter ombyggnad, uppgradering eller annan konfigurering.

Du kan, inom 2 år (eller annan lagstadgad längre tidsperiod) efter det att du tagit emot produkterna, lämna klagomål på produkter som är defekta enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Du måste då skicka ett klagomål till oss med ditt namn, din adress och e-postadress, ditt ordernummer och en lista över de produkter som klagomålet omfattar, exempelvis genom att använda formuläret på Webbplatsen. Du måste lämna in ditt klagomål så fort som möjligt efter att defekten har upptäckts. Alla klagomål som lämnas inom två månader från det att defekten upptäcks räknas som lämnade i god tid.

Vi återbetalar dig för de defekta produkterna i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning och ansvarar för kostnader som uppstår i samband med att produkterna skickas tillbaka till oss. Det är vårt mål att utfärda sådana betalningar inom 30 dagar från det att vi mottagit klagomålet och fastställt att en återbetalning ska göras, men det kan ta längre tid beroende på produktens natur. Det är även vår strävan att följa de riktlinjer för defekta produkter som fastställts av relevanta nationella konsumentskyddsmyndigheter. Återbetalningen betalas ut med samma betalningsmetod som du använde för att betala de defekta produkterna om inget annat har avtalats.

Ansvarsbegränsning

Såvida lokal lagstiftning inte anger något annat är vårt ansvar begränsat till direkta skador och under inga omständigheter ska vi hållas ansvariga för indirekta skador, så som inkomstbortfall eller dylikt.

Friskrivning

Vi reserverar oss för fel i bild och text och har rätten av korrigera uppenbara brister och fel och kan när som helst ändra eller uppdatera information på Webbplatsen.

Bilder på Webbplatsen är endast illustrativa och är ingen garanterad representation av det exakta antalet produkter du får om du beställer, inte heller att utseende, funktion eller ursprung för produkten stämmer.

Ändringar till de Allmänna villkoren

Vi kan ändra dessa Allmänna villkor när som helst.

Tvist.

Vi följer den allmänna reklammationsnämdens rekommendationer vid eventuell tvist.

Vi tackar för din order - har du frågor kontakta oss gärna på hello@denrodaballongen.se